Home

Welkom op de website van de Crisismanager!

De Crisismanager richt zich met name op het uitvoeren van management activititeiten op het gebied van ICT, Financiën en uw bedrijfsprocessen. 

Maakt u of uw bedrijf organisatorische veranderingen door, wilt u op korte termijn resultaatgericht aan de slag gaan met betrekking tot veranderingen in het bedrijf op gebied van onder andere ICT?

Dan bent u aan het juiste adres.

Crisismanagement

Een crisis wordt gekenmerkt door verschillende elementen

 • substantiële dreiging voor de organisatie
 • een verrassingselement
 • hoge mate van onzekerheid
 • korte beslistijden

Samen met u ga ik aan de slag om noodsituaties te kunnen voorspellen, beoordelen, analyseren en voorkomen. Voorafgaand wordt er vaak gekeken naar hoe u technisch en menselijk falen kunt voorkomen. Daarna ga ik in op de respons: er zullen afspraken gemaakt worden over wat voor stappen er ondernomen moeten worden en hoe er in- en extern gecommuniceerd moet worden in het geval zich een crisis voordoet.

Met name het begin van een crisis is vaak chaotisch en hiervoor worden plannen opgesteld totdat herstel en normalisatie van de situatie optreedt. Procedures kunnen worden vastgelegd in een Crisis Management Plan. Hierbij wordt aandacht gegeven aan het feit dat de realiteit en de waarneming van de crisis vaak uiteen liggen.

 

Geen crisis, maar wel veranderingen in het bedrijf

Er is niet altijd een crisis voor nodig om veranderingen in het bedrijf aan te brengen. U zult zichzelf altijd moeten blijven ontwikkelen tegenover de markt. Zo blijft uw bedrijf meegroeien en behoudt u een stevige positie. Als de Crisismanager ben ik ook inzetbaar voor:

 • Projectmanagement
 • Programma management
 • Business consultancy
 • Financieel consultancy
 • Relatiemanagement
 • ICT management
 • ICT implementaties

Projectmanagement

Bent u op zoek naar een ervaren projectmanager op interim basis? Dan bent u aan het juiste adres bij de Crisismanager! Jarenlange ervaring op met name ICT en implementatie projecten zorgt ervoor dat u uw project met een gerust hart uit handen kunt geven.

Programma management

Ook op het gebied van programma management is veel ervaring bij de Crisismanager. Bij diverse klanten heeft hij meerdere projecten en programma's naast elkaar gemanaged.

In de afgelopen jaren heb ik meerdere upgrades en installaties van Microsoft Office vanuit mijn rol als projectmanager ondersteunt.

Tijdens mijn implementatieprojecten heb ik meerdere installaties en upgrades van Oracle systemen begeleidt. Denk hierbij aan zowel cliënt als serversoftware (inclusief databases).

In mijn loopbaan heb ik Navision veelvuldig gebruikt vanut mijn rol als adminsitrateur, als financieel consultant bij één van de resellers en als projectmanager heb ik een aantal implementaties mogen begeleiden.

In diverse projecten heb ik installaties en upgrades van de business intelligence-applicatie Crystal Reports gecoördineerd, alsmede de ontwikkeling van nieuwe rapportages hierop.